dinsdag 1 september 2020

Scholen open, maar onder strenge voorwaarden

Minister Maksim Stepanov van Volksgezondheid heeft vandaag, de eerste schooldag, op de nationale televisie uitgelegd aan welke regels de scholen en universiteiten zich dienen te houden om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. De scholen blijven dicht in steden, dorpen en districten waar 'code rood' geldt.

Mondkapjes zijn verplicht, behalve voor de leerlingen van de klassen 1 tot en met 4. Ook moeten de onderwijsinstellingen zorgen voor voldoende desinfectiematerialen. Van leerlingen en leraren wordt verwacht dat ze na elke les hun handen wassen. Schoolkantines mogen open zijn, met dien verstande dat er geen maaltijden in buffetvorm worden verstrekt, dat er niet meer dan vier leerlingen per tafel mogen zijn en dat iedereen voldoende afstand houdt.

''Als de regels worden opgevolgd, dan moet iedereen veilig naar school kunnen'', aldus minister Stepanov. Hij legde ook aan iedereen uit wat er moet gebeuren als toch een leerling het coronavirus blijkt te hebben. ''De betreffende leerling moet meteen naar een aparte ruimte te worden gebracht. De klas moet intussen goed geventileerd worden door de ramen open te zetten. Alles wat de leerling heeft aangeraakt, moet worden gedesinfecteerd. Vervolgens worden de ouders ingelicht die hun kind kunnen ophalen. Samen kunnen ze thuis in quarantaine gaan.''

Als duidelijk is dat inderdaad sprake is van corona, dan hoeven alleen de leerlingen die contact met de zieke leerling of leraar hebben gehad thuis in quarantaine te gaan. Het is volgens de minister niet nodig om de school te sluiten.

Bron: Unian

Geen opmerkingen: