donderdag 10 februari 2011

Partij van de Regio's wil minder begrip EU voor Timosjenko

Terwijl oppositieleider Julia Timosjenko (BYuT) nog altijd vastbesloten is om naar Brussel te gaan, maar dat nog altijd niet mag van justitie, proberen vijf parlementsleden van de Partij van de Regio's haar de pas af te snijden met een brief aan voorzitter Jerzy Buzek van het Europese Parlement.

In deze brief wijzen zij hem er op dat er nogal wat financiële onjuistheden zijn geconstateerd na het aftreden van Timosjenko's kabinet, nu een jaar geleden. Ook vragen zij Buzek het Europese Parlement in te lichten over hun bevindingen.

Timosjenko wordt al sinds half december geregeld ondervraagd door justitie, op verdenking van machtsmisbruik en verkeerd gebruik van overheidsgeld. Ook andere oud-kabinetsleden worden door justitie flink op huid gezeten. Timosjenko en de haren vinden dat justitie politieke beweegredenen heeft.

De vijf parlementsleden van de nu regerende Partij van de Regio's laten in hun brief weten verbaasd te zijn 'dat sommige Europese leiders deze opvatting delen'. De brief van de vijf ging vergezeld van een verslag van de Rekenkamer waarin melding wordt gemaakt van financiële onrechtmatigheden.

Bron: Interfax-Ukraine

Geen opmerkingen: