donderdag 24 februari 2011

Kinderbijslag fors omhoog

Het kabinet heeft besloten de kinderbijslag te verhogen. Voor een eerste kind krijgen de ouders 1.645,40 euro. Daarvan wordt 673,12 euro ineens uitbetaald en vervolgens een jaar iedere maand 81,02 euro. Bij de geboorte van een tweede kind gaat de uitkering naar 3.365,59 euro. De eenmalige uitkering bedraagt 673,12 euro en het gezin krijgt vervolgens gedurende twee jaar iedere maand 112,19 euro uitgekeerd.

Bij de geboorte van een derde of volgende kind in het gezin keert de Oekraïense overheid 6731,17 euro uit, bestaande uit 673,12 euro ineens en vervolgens drie jaar lang maandelijks 168,28 euro.

De verhoging van de kinderbijslag is met terugwerkende kracht per 1 januari 2011 ingegaan. Tot dan betaalde de overheid 1.121,86 euro totaal en 439,95 euro ineens voor het eerste kind, 2.291,38 euro voor het tweede en 4.582,99 euro voor het derde en volgende kind.

Bron: Interfax-Ukraine

Geen opmerkingen: